Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. 

МисИнс ЕООД се задължава да спазва стриктно разпоредбите на ЗЗЛД. Фирма МисИнс ЕООД се задължава да не преотстъпва, предава, продава или разпространява предоставените от Вас лични данни по какъвто и да е начин. МисИнс ЕООД се задължава да не предоставя такава информация на трети лица без изричното съгласие на клиента, както и да обезпечи по всички възможни начини сигурността и неприкосновеността на подадената информация.

Фирма МисИнс ЕООД не носи никаква отговорност ако трети лица умишлено използват лична информация, свързана по някакъв начин с Вас и това противоречи на законовите норми и разпоредби.

Фирма МисИнс ЕООД си запазва правото да изпраща информация за продукти, промоции, ценови листи и преференциални предложения на предлаганите от нас продукти до всеки клиент, който изрично не е упоменал, че не желае да получава подобни съобщения.

Благодарим Ви!

 

С уважение
Екипът на МисИнс ЕООД